Månadsbrev September 2012 - Evertiq mässa Lund


The Evertiq Convention 2012
Star Hotel Lund, den 27 september

 
Solectro finns där för att informera om LPKF Electronic AG;s produktionsutrustningar
för effektiv mönsterkortsframställning.
 
Särskilt i utvecklingsfasen gäller tidsbesparing och framställning av flexibla
prototyper. Detta gör det möjligt att testa idéer och att lätt implementera förändringar. Genom Rapid-Prototyping-processen framställs från blotta idén ett mönsterkort, från vilket enkelt en ny produkt kan produceras.

Med CAD-program, utarbetas individuella layout-data för PCB prototyper. Efter att materialet har valts ut kan bearbetningen av mönsterkortet starta. Materialet är
uppbyggt enligt kraven för en mönsterkortsplotter eller ett lasersystem. 

När den enkel eller flersidiga prototypen är klar testas denna. Upptäcks fel eller eventuella ändringar så kan datalayouten snabbt anpassas. Därefter framställs snabbt och kemikaliefritt en ny prototyp utan större kostnad. D
ina data förblir alltid i huset.

Det nu framtagna mönsterkortet bidrar till att snabbt fortsätta projektutvecklingen, även småserier kan produceras med Rapid-Prototyping-förfarandet.


Välkomna att besöka vår monter för ytterligare information. 
Se även vår hemsida "Produktområde" LPKF-system.

 

 
Som prenumerant på vårt månadsbrev får du kontinuerlig information om våra intressanta produkter.
Besök vår hemsida: Klicka här
Önskar inte fortsatt info: Klicka här