PCB Layout CAD


PCB Layout CAD


Solectro AB representerar Ing.-Büro FRIEDRICH som är leverantör av PCB Layout-CAD/CAE-mjukvara, för kopplingsschema-, mönsterkort- och ASIC-a.

TARGET 3001! Pro­fes­sio­nell CAD-mjukvara för elektronikframställning.


  • Alla projektdata i en projektfil
  • Produktionsdata för alla tillverkningsprocesser
  • Komplettsystem, full funktionalitet
  • SQL komponentdatabank
  • Fria uppdateringar inom huvudversionsnumret

    Kontakta oss om ni känner osäkerhet i vilken mjukvara som passar er tillverkningsprocess bäst.


Läs mer om programvarorna på deras hemsida www.ibfriedrich.com

Tillbaka upp

Senaste nytt

2019-03-20

LPKF ProtoLaser ST Läs mer

2017-04-13

Datron neo - kom igång med höghastighetsfräsning Läs mer

2016-10-05

Ny CNC-fräsmaskin från isel med rotations- och höghastighetsfrästeknik. Läs mer

2016-04-13

LPKF ProtoLaser U4 - UV lasersystem med ett brett bearbetningsspektrum för användning i utvecklingsmiljöer. Läs mer

2016-04-01

LPKF Contac S4 - säker genomplätering i utvecklingslabbet Läs mer

Den här artikeln kan vara skrymmande.
Frakt- och emballagekostnaden kan bli något högre. 


This article can be bulky.
Shipping and packing cost can be a little bit higher.