ASD - Utsug för damm och rök


ASD - Utsug för damm och rök

Stoftavskiljning skyddar människor, maskin och produkt. Att suga upp damm är inte lika med att suga upp damm. Det allmänna dammgränsvärdet för granulära biobeständiga dammpartiklar ligger i enlighet med hygieniska gränsvärdet i TRGS (tekniska regler för farliga ämnen) 900 vid 1,25 mg/m³.
ULT stöder er i enlighet med alla de gränsvärden för luftföroreningar genom att tillhandahålla lämpliga stoftavskiljare för arbetsplatser.
Dammuppsamlings-aggregatserien ASD täcker hela behovet av utsugsanläggningar och filterteknologi för damm och rök. ULT,s stoftavskiljare stödjer alla slip-, skär-, fräs-, och polerprocesser samt blandningsprocesser med pulver i många industrisegment, i laboratorium och hantverk.

Produkter
ASD Jumbo Filtertrolley

ASD Jumbo Filtertrolley

Farliga material i form av grovt damm, fint damm, flytande partiklar och luftburna ämnen är ofta svåra att undvika i produktionsprocesser. Extraktion och filtersystem i ASD-serien renar luften direkt på arbetsplatsen.

Läs mer »
ASD 160.1 MD

ASD 160.1 MD

ASD 160 MD H är lämplig för uppsamling och filtrering av torra och obrännbara typer av damm i icke-explosiva blandningar med luft. Alla ohälsosamma typer av damm bör extraheras genom att samlas upp direkt och filtreras av ASD 160 MD H.

Läs mer »
Serie ASD 200.1 MD

Serie ASD 200.1 MD

ASD 200.1 MD är avsedda för att samla och filtrera torra och icke brännbara typer av damm som finns i icke-explosiva blandningar med luft. Alla utsända och delvis ohälsosamma typer av damm bör filtreras bort direkt på ursprungsplatsen.

Läs mer »
Serie ASD 300

Serie ASD 300

Ett utsugningssystem måste absorbera alla partiklar, ångor och gaser. Därför måste filtermediernas kapacitet anpassas till den angivna mängden partiklar. Tex. kräver en stor mängd grovstoft högkapacitets-filter för att undvika alltför frekventa byten.

Läs mer »
ASD 400 MD

ASD 400 MD

Luftreningsteknik måste uppfylla krav för att garantera underhållsarbete, hälsoskydd och hög arbetskvalitet såsom fullständigt avlägsnande av alla luftburna föroreningar, inkl. grova och fina partiklar. Dessa krav uppfylls av deduster system från ULT.

Läs mer »
Serie ASD 1200 MD

Serie ASD 1200 MD

Systemen måste uppfylla olika krav såsom fullständigt avlägsnande av alla luftburna föroreningar, inkl. grova och fina partiklar - inkrementell filtrering - anpassning till relevanta föroreningar - anpassning till arbetsplatser.

Läs mer »
Serie ASD 500

Serie ASD 500

Ett utsugningssystem måste absorbera alla partiklar, ångor och gaser. Därför måste filterkapaciten anpassas till den givna mängden partiklar. För lågt mättnadsförhållande leder till extremt höga underhållsinsatser för luftreningssystemet.

Läs mer »
Tillbaka upp

Saknar du något?

Saknar du någon produkt i den här kategorin?


Senaste nytt

2019-03-20

LPKF ProtoLaser ST Läs mer

2017-04-13

Datron neo - kom igång med höghastighetsfräsning Läs mer

2016-10-05

Ny CNC-fräsmaskin från isel med rotations- och höghastighetsfrästeknik. Läs mer

2016-04-13

LPKF ProtoLaser U4 - UV lasersystem med ett brett bearbetningsspektrum för användning i utvecklingsmiljöer. Läs mer

2016-04-01

LPKF Contac S4 - säker genomplätering i utvecklingslabbet Läs mer

Mässkalender

2020-01-20 - 2020-05-15

Elmia Verktygsmaskiner 12 - 15 maj 2020
Besök oss i monter B01:30 Läs mer

Den här artikeln är skrymmande
och därför tillkommer kostnad för frakt och emballage.