LAS - Utsug för laserrök och laserdamm


LAS - Utsug för laserrök och laserdamm

Lasermärkning, laserskärning, lasersvetsning, laserstrukturering och laserablation är kända processteknologier.
Aggregatserien LAS täcker upp hela området med utsugssystem och filterteknologi för laserrök och laserdamm - för alla brancher och alla typer av applikationer.

Produkter
JUMBO Filtertrolley  2.0 LAS

JUMBO Filtertrolley 2.0 LAS

ULT JUMBO Filtertrolley 2.0 är lätt att placera vid en mängd olika typer av föroreningar och arbetssituationer. Exempelvis kan lödrök, laserrök och damm sugas bort och filtreras samt gas, lukter och ånger absorberas.

Läs mer »
Serie LAS 160.1

Serie LAS 160.1

Serie LAS 160 MD är avsedd för fånga in samt filtrera torrt och icke brännbart damm i icke explosionsfarliga luftblandningar som uppstår vid laserbearbetning.

Läs mer »
Serie LAS 200.1

Serie LAS 200.1

Serie LAS 200.1 är avsedd för att ta upp samt filtrera torrt och icke brännbart damm i icke explosionsfarliga luftblandningar som uppstår vid laserbearbetning.

Läs mer »
Serie LAS 260 FK / FH

Serie LAS 260 FK / FH

LAS 260 MD / HD FK är avsedda för att samla och filtrera ohälsosamma torra och obrännbara typer av damm, rök och gaser som finns i icke-explosiva luftblandningar som produceras under laserbearbetning.

Läs mer »
Serie LAS 300

Serie LAS 300

Under bearbetning av legerade metaller frigörs ämnen som nickel, kobolt och krom. Pyrolys av organiska ämnen kan generera dioxiner eller väteklorid. Laserrök innehåller dessutom fint damm som kan leda till luftvägssjukdomar och ökad cancerrisk.

Läs mer »
LAS 400

LAS 400

Föroreningar av alla storlekar påverkar alltid människor, maskiner och miljö. Dessa faktorer leder till ökande efterfrågan på extraktion- och filterteknik som på ett tillförlitligt sätt skyddar utrustning och anställdas hälsa.

Läs mer »
Serie LAS 1200

Serie LAS 1200

Bortsett från dålig arbetskvalitet på grund av permanenta rök- och luktutsläpp, kan maskiner påverkas eller skadas på grund av föroreningar och kemiska reaktioner. I synnerhet vid finaste mekaniska precisionsarbeten måste varje slag av partiklar undvikas.

Läs mer »
Serie LAS 500

Serie LAS 500

Lasrar används alltmer. Under metallbearbetning frigörs damm som innehåller tungmetaller. Vid bearbetning av legerade metaller frigörs ämnen som nickel, kobolt och krom. Pyrolys av organiska ämnen kan generera dioxiner eller väteklorid.

Läs mer »
Tillbaka upp

Saknar du något?

Saknar du någon produkt i den här kategorin?


Senaste nytt

2019-03-20

LPKF ProtoLaser ST Läs mer

2017-04-13

Datron neo - kom igång med höghastighetsfräsning Läs mer

2016-10-05

Ny CNC-fräsmaskin från isel med rotations- och höghastighetsfrästeknik. Läs mer

2016-04-13

LPKF ProtoLaser U4 - UV lasersystem med ett brett bearbetningsspektrum för användning i utvecklingsmiljöer. Läs mer

2016-04-01

LPKF Contac S4 - säker genomplätering i utvecklingslabbet Läs mer

Mässkalender

2020-01-20 - 2020-05-15

Elmia Verktygsmaskiner 12 - 15 maj 2020
Besök oss i monter B01:30 Läs mer

Den här artikeln är skrymmande
och därför tillkommer kostnad för frakt och emballage.