OnRobot RG2-FT Gripper


OnRobot RG2-FT Gripper  • Noggrann avkänning förbättrar produktionskvaliteten genom att minska defektnivåer så mycket som 60% i känsliga pick-and-place-processer.
  • Enkel programmering för avkänning som gör att roboten kan agera som en tredje operatörsarm, med människoliknande delar.
  • Stor möjlighet att automatisera insättningsuppgifter som inte tidigare var möjliga, vilket minskade driftskostnaderna med 40%

Tillbaka upp

Saknar du något?

Saknar du någon produkt i den här kategorin?


Relaterat

Den här artikeln kan vara skrymmande.
Frakt- och emballagekostnaden kan bli något högre. 


This article can be bulky.
Shipping and packing cost can be a little bit higher.