FAQ Utsug / Filter

Här är vanligt förekommande frågor som vi samlat på ett och samma ställe för att underlätta för er. Hittar du inte svaret på er fråga så tveka inte att kontakta oss.

Filterbyte på sasoo
Här är en video på hur man byter filter på sasoo luftrenare

Filterbyte sasoo
Hur ansluter jag ett utsug till min laser?

Det är svårt för oss att säga på rak arm, men vanligast är att det redan finns ett hål för slang och där ansluter man ULTs slang med en montagemuff så att vakuumtrycket sedan kan dra ut damm och partiklar till ULTs utsug där damm och partiklar kan filtreras och kapslas. 

LAS-serien är utsug som är anpassade för olika laserprocesser som lasermärka, lasergravera, laserskära mm.

Hur fungerar utsugen från ULT?
Det är så klart lite olika beroende på vilka filter och filtersystem som aggregatet är utrustat med, men i det stora hela så fungerar det som så att man har tex. ett mobilt aggregat som man förser med en utsugsarm och en korrekt avsedd utsugshuv.
Sedan placerar man detta antingen bredvid stationen som man skall arbeta vid eller så monterar man fast armen på arbetsbordet och ansluter en slang mellan armen och utsuget så att man kan placera utsuget under bordet. Man kan välja om man vill ha en fotkontakt eller kontrollbox för on eller off.

Man kan även ansluta aggregatet direkt till en maskin genom att ansluta en slang mellan utsuget och maskinen.

Se presentationsvideo för ULTs utsug (video)

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning.
Tel. Karoline Ljung 040-536623
E-mail: karoline.ljung(@)solectro.se
Hur monteras sasoo?
Packa upp ett större utsug för lasermaskin
Här är en instruktionsvideo på hur det går till att packa upp ett större ULT utsug för en lasermaskin.

Utsug för lasermaskin 
Utsug för offentliga miljöer
Utsuget Sasoo är väl anpassat för många olika offentliga miljöer som konferensrum, restauranger, gym, wellnesscenter, väntrum, äldreboende, skolmatsal, aula mm.

Sasoo presentation (youtube).
Vad är Jumbo Dent?

Jumbo Dent är ett mobilt utsug från ULT som är särskilt anpassat för Dental.
Här kan du se en video (youtube) på hur det fungerar.

Jumbo Dent - ett mobilt utsug med ett filtersystem som är särskilt utvecklat för att filtrera och rena luften från virus och bakterier.
Levererans inklusive utsugsarm och utsugsmunstycke.


Användningsområde
- Tandläkare


Funktioner
Utuget är mobilt utsug och levereras med utsugsarm och utsugsmunstycke. Det är särskilt  utvecklat för tandläkare, det har hög sugeffekt och steglös reglering av suget. ULTs utsug är mycket tysta. 

Vi har en laser från Universal marking, kan ni hjälpa oss med utsug och filter?

ULT har anpassade utsug för de olika modellerna från Universal Marking. Se länk här.


Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er vidare i processen med val av rätt utsug.

Vilket utsug skall man ha till starkt rengöringsmedel?
Vid rengöringsprocesser med starkt rengöringsmedel som tex innehåller aceton och liknande så måste man ha ett utsug som tar hand om den starka lukten och ångan med farliga partiklar. Man måste även beakta vilken brand- och explosionsrisk som produkten/ämnet har.

Det är därför av största vikt att alltid konsultera oss om val av utsug för er arbetsprocess och arbetsmiljö.

Här hittar ni länk till den serie av utsug som hanterar gas, ånga och lukt.
Är dammet från lasern farligt?

När man använder laser uppstår både rök, damm och stoft. Rök, damm och stoft från laser kan ta sig långt ner i lungorna och sedan vidare ut i vårt blodomlopp vidare upp i hjärnan och vårt nervsystem. Det är mycket viktigt att fånga in rök, damm och stoft från laserprocessen direkt vid källan. Med utsug från ULT finns det rätt anpassade filter och gnistskydd. ULTs utsug är enkla att ansluta och enkla att använda.

Damm och stoft som uppstår i de olika laserprocesserna kan också skada delar på själva maskinen om man inte ser till att ta hand om det. Man måste tex vara mycket rädd om själva linsen på maskinen. 


Kontakta oss så hjälper vi er med förslag på rätt utsug för just er process.
LAS-serien är anpassad för olika processer som lasermärkning, lasergravyr, laserskära mm.

Är det svårt att installera ett utsug?
De mobila utsugen från ULT är enkla att hantera när man får dem. Det är systematiskt nerpackat och därför enkelt att packa upp. Det finns tydliga och bra instruktioner om hur man monterar armen på bordet och sedan ansluter en slang mellan utsuget och utsugsarmen. Det finns även tydlig förklarat hur man monterar en konsol för de som önskat att ha utsugsarmen monterad direkt på utsuget.

Se video här (youtube)
Hur vet man vilka partiklar som är farliga?

Vilka partiklar som är farliga beror på ämnet, materialet, storleken och processen.
Här nedan är en bild som förklarar storlek och ämne på ett bra sätt.
Vad räknas som gas och ånga?
Gas och ånga uppstår vid olika rengöringsprocesser, kylprocesser och bearbetningsprocesser med värme och liknande. Storleken på de farliga partiklarna är från 0,01mµ - 0,001mµ och finns i tex rengöringsmedel, kylmedel, lim, lack och fogningsprocesser som laserbearbetning, värmeformning, lödning mm.  Gas och ånga kommer ända ner i vårt lungsystem till alveolerna och därifrån tar de sig vidare ut i vårt blodsystem och slutligen påverkar det vårt nervsystem i hjärnan.   


Vad räknas som damm?
Damm finns som grovt damm, fint damm och finaste damm.  Grovt damm har en partikel storlek från 100mµ ner till  10mµ och fint damm ligger från 10mµ till 1mµ. Det allra finaste dammet ligger på 1mµ - 0,01mµ. Ju mindre dammpartiklarna blir desto farligare blir de och de uppfattas mer och mer som rök. 


Grovt damm som cementdamm och pollen så fastnar det oftast i våra övre luftvägar och skapar problem med svullna slemhinnor och astmaliknande symptom. När det kommer till fint damm som sot, abrasivt damm och vissa bakterier så kommer de så långt som till våra lungor och skapar ohälsa, men när det kommer till det finaste dammet som är så smått så kommer det också ner i våra lungor och tar sig sedan vidare ut i vårt blodsystem och slutligen påverkar det vårt nervsystem i hjärnan. 


Här hittar ni utsug för många olika processer

När skall man byta filter i utsuget?
När man skall byta filter är lite beroende på hur utsuget andvänds och hur mycket det används. För att säkerställa att det fungerar rätt och till full kapacitet så rekommenderar vi att man byter 1 gång/år. En del måste byta 2-3 gånger/år beroende på hur mycket och till vad utsuget används. Det finns också olika filter som man skall byta i olika utsug. En del utsug har indikatorer som visar när det är dags att byta, andra har en signal när det är dags att byta. På vissa utsug märks det genom att suget minskar vilket betyder att det inte kan gå på full kapacitet - dags för filterbyte.
Det kan även märkas genom att det t.ex börja lukta starkt av etanol om det är det man har utsuget till då är aktivkolfiltret mättat och kan inte längre ta upp mer - dags för filterbyte.

Är du osäker så är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.
Finns det utsug för Explosionsfarlig miljö (ATEX)
Har ni utsug för explosionsfarlig miljö, ATEX zon?

Ja det finns särskilda utsug för denna typ av område. Till våren i slutet av April, 2022 släpps ytterligare ett utsug för laserbearbetning som är utvecklat ATEX-klassad miljö. 
Kontakta: Karoline Ljungför ytterligare information.

ATEX står för atmosfär explosiv eller mer vanligt uttryckt explosionsfarligt område.
En lokal / ett område kan vara ATEX klassat och då måste utrusningen som skall placeras i området även följa ATEX direktivet.
Rök från lödtenn är det farligt?
Rök från lödtenn är farligt att andas in. Lödrök har en partikelstorlek på ca 0.1µm - 0.01µm vilket påverkar våra övre luftvägar, lungor och vidare ut i nervsystemet. Det bör verkligen tas på allvar att åtgärda situationen om ni andas in lödrök eller liknande. Med ett utsug från ULT är det enkelt att få en säker arbetsplats. Placera utsuget under eller bredvid arbetsbordet sedan monteras en arm fast på bordet med hjälp av ett bordsspänne. Armen skall komma ända fram till källan där lödröken uppstår och på armen monteras en utsugshuv som är anpassad efter arbetsuppgiften. Oftast väljer man en utsugshuv som är pennformad. ULTs utsug är mobila och enkla att hantera, man kommer i gång väldigt snabbt när man väl fått utsuget på plats. Kontakta oss så skall vi hjälpa er att hitta ett utsug med rätt arm och utsugshuv som passar för ert arbete.
Vad menas med processventilation?

Processventilation - processutsug betyder att man har placerat ett fast eller mobilt utsug som fångar in ämnet direkt vid källan.

På miljöverkets hemsida finns följande beskrivning:
Processventilation innebär att man fångar in föroreningar från en process nära källan, med hjälp av frånluft. Det gör att spridningen i lokalen minskas. Processventilationens förmåga att ta hand om föroreningar har stor betydelse för halten av luftföroreningar i en lokal.

Ytterligare information finns via länken nedan.


Länk till miljöverket om processventilation 


 

Har ni utsug för laserbehandling på hud
Ja, det finns utsug och filteraggregat för laserbehandling på hud. Utsug- och filterenhet som är anpassad för skönhetssalonger, sjukhus som utför många olika laserbehandlingar på huden. Det är ULTs MED som är anpassade för detta.
Har ni utsug för lim med isocyanat?
Ja, det finns utsug för lim med isocyanat. Det är vanligast att använda ACD-serien, men kontakta alltid oss för att avstämma processen.
ACD utsug och filteraggregat för gaser, ångor och lukter
Har ni utsug för konservator?
Vi har utsug för konservatorer. Det finns utsug för kombination mögelsporer och etanol, endast etanol mm. Dessa utsug anpassas för ändamålet man har för avsikt att använda det till så att filtreringen blir rätt. Det är viktigt att partiklarna fångas upp.

Kontakta oss och berätta vad ni hanterar för ämnen så hjälper vi er att hitta rätt utsug.
Är det svårt att byta filter?
Det är enkelt att byta filter på enheterna. Det finns särskilda spännare på aggregatets utsida som man enkelt öppnar och lyfter av toppen på aggregatet. Där finns filtermatta, partikelfilter och även hela kassetten med aktivkolfilter eller kemisorptionfilter. Principen bygger på att man tar bort det filter som är fullt och  ersätter med ett likadant fast nytt på samma plats och placering. 
Vi har mycket slipdamm i våra lokaler, jag funderar på om det är farligt
Slipdamm är inte alls bra att andas in. Ju mindre partiklarna är desto längre in i vårt system kan de ta sig. Vilket ämne det sedan är man får i sig är också beroende på hur farligt det är att få ämnet i sig. Partikelstorlek från 0,1µm påverkar vårt respirablasystem och partikelstorlek från 0.1µm -0.001µm påverkar även vårt nervsystem. Det är jätteviktigt att se över sin arbetsmiljö för att säkerställa vad det är man andas in.

Nedan kan du se en förklaring på inandningsbara luftföroreningar och partikelstorlek och hur långt ner de kommer i vårt system. 

Grovt damm
T.ex cementdamm, fluordamm och pollen sätter sig i de övre luftvägarna.
Partikelstorlek från 100µm - 10µm.

Fint damm
T.ex abrasivt damm, sot och bakterier går vidare ner i lungorna.
Partikelstorlek från 10µm - 1µm.

Finaste damm och rök
T.ex Svetsrök, Oljedimma, Lödrök, Tobaksrök, Laserrök och Virus.
Partikelstorlek från 1µm - 0.01µm.

Ångor och gaser
T.ex från lösningsmedel, rök och processgaser kan ta sig ända in i lungornas alveolärer och vidare i nervsystemet.
Partikelstorlek 0.01µm - 0.001µm.
Vi använder skäroljor i verkstaden, vilket aggregat skall vi välja?
När man använder sig av skäroljor så rekommenderar vi att man placerar ett utsug med filtersystem så nära källan som möjligt. Typen av utsug som vi rekommenderar är serien AOD. Dessa utsug lämpar sig för miljöer där man till exempel fräser, svarvar och borrar i metalldelar. Dessa utsug fångar upp damm från metallen och dimma från kylsmörjmedel. 
Vilken modell på filter skall jag beställa?
Vilken modell på filter ni skall beställa? Vi förstår det som att du tänker på vilket filter ni skall beställa när det är dags att byta ut mättat/igensatt filter i ert utsug. Ni kan välja att öppna utsuget och se vad det står på etiketten som sitter på själva filterkassetten som redan sitter i utsuget eller så skriver ni ner serienumret på utsuget och kontaktar oss så hjälper vi er att säkerställa vilket/vilka filter som skall bytas. 

Hjälp med att säkerställa filter vid filterbyte
Ni har utsug, är det samma som punktutsug?
Utsug - Punktutsug
En förklaring kommer här: ULTs aggregat är utsug med särskilt anpassat filtersystem. Dessa utsug finns som både mobila och fasta, de kan förflyttas mellan arbetsstationer, placeras bredvid eller under ett arbetsbord eller placeras bredvid en maskin. För att uppnå punktutsug ansluter man t.ex en utsugsarm med anpassad huv eller en slanganslutning direkt till maskinen. En utsugsarm med anpassad huv lämpar sig för ett utsug som man skall förflytta mellan olika arbetsplatser eller om man skall sitta vid ett arbetsbord. Då riktar ställer man in utsugsarmen och riktar huven nära och mot källan där den hälsofarliga luften uppstår. För att uppnå punktutsug för en maskin ansluter man utsuget via en slanganslutning till maskinen och den hälsofarliga luften sugs ut och filtreras. Att ha ett utsug utanför maskinen en bit bort gör att risken för ra, men det är större mängd hälsofarlig luft som inte kan fångas upp. Ju närme källan desto bättre. ten uppstår. Man kan även placera ett utsug bredvid en maskin och ansluta utsuget till maskinen med en rätt anpassad slang som gör att den hälsofarliga luften som finns inne i maskinen sugs ut direkt till utsuget. Båda dessa exempel visar att man har ett punktutsug det vill säga att man punktmarkerar där den hälsofarliga luften finns. Man kan installera ett större fast utsug och sedan ansluta flera utsugsarmar vid en längre monteringslinje och då blir det också punktutsug eftersom utsugsarmarna placeras vid punkten där den hälsofarliga ångan eller röken uppstår.

Fördelen med fånga och kapsla in de hälsofarliga ämnena vid källan är att de inte hinner komma ut i rummet, lokalen eller fabriken. Risken finns annars att de hälsofarliga ämnena tar sig vidare via ventilationen och sprids i byggnaden. Ett utsug från ULT stjäler inte heller värmen eller påverkar luftmängden i rummet, vilket annars är rätt vanligt vid större ventilationer. 
Punktmarkeras
Värme

Senaste nytt

2021-04-07

LPKF ProtoPlace S4 Läs mer

2021-04-07

LPKF ProtoPlace E4 Läs mer

2021-04-06

LPKF ProtoPrint S4 Läs mer

2021-04-06

LPKF ProtoFlow S4 Läs mer

2021-03-09

Sasoo luftrenare för influensavirus och pollen Läs mer

Den här artikeln kan vara skrymmande.
Frakt- och emballagekostnaden kan bli något högre. 


This article can be bulky.
Shipping and packing cost can be a little bit higher.