FAQ Utsug / Filter

Här hittar ni vanligt förekommande frågor som vi samlat på ett och samma ställe för att underlätta för er. Hittar ni inte svaret på er fråga så tveka inte att kontakta oss

Behöver man ett utsug för 3D-skrivare / 3D printer?


Svar: Ja det kan behövas. Ofta uppstår det starka lukter vid använding av 3D-skrivare. Använder man till exempel Resin så måste man ha ett utsug. Vid utskrift med resin kan giftiga ämnen med stark lukt frigöras. Att arbeta i en miljö med Resin är hälsofarligt. Läs alltid igenom Säkerhetsdatabladet för ämnet som används vid tillverkning. Används en 3D-skrivare med plasttråd så skall man vara medveten om att från plasttråd som värms upp så frisläpps nanopartiklar och kemikalier och de är extremt små. Det är lätt för de minsta partiklarna att komma in i våra lungor de kan sedan ta sig vidare till andra organ i kroppen. Det finns många olika varianter av utsug för 3D-skrivare. Större 3D-skrivare behöver större mer komplicerade utsug och de mindre kan man ha ett mobilt utsug kopplat till direkt på skyddshuven eller att placera direkt bredvid eftersom ofta är skyddshuven på en 3D-skrivare helt stängd.  


För ytterligare infomation om utsug- och filtersystem för 3D-skrivare kontakta 
Karoline Ljung, +46 40-536623 eller karoline.ljung(@)solectro.seDet vi behöver veta för att kunna ta fram ett utsug med korrekt filter är


Vilken storlek ni har på er 3D-printer?


Vilken typ, modell och vilket märke är det på er 3D-printer?


Vad är det för material som ni kör? 


Kör ni även en post-processing applikation?


 


 


 

ACD200 serien passar för arbete med Loctite, men det är viktigt att ni först avstämmer med oss så att vi kan undersöker i vilken mängd och under hur lång tid ni arbetar med produkten. Detta kan vara avgörande för att välja storlek på utsug, filtersystem mm. 


Vi hjälper er att hitta rätt utsug för er arbetsplats. 

Det är svårt för oss att säga på rak arm, men vanligast är att det redan finns ett hål för slang och där ansluter man ULTs slang med en montagemuff så att vakuumtrycket sedan kan dra ut damm och partiklar till ULTs utsug där damm och partiklar kan filtreras och kapslas. 

LAS-serien är utsug som är anpassade för olika laserprocesser som lasermärka, lasergravera, laserskära mm.


Det är enkelt att byta filter på luftrenaren Sasoo. Här är en video som viar hur man byter filter. 

Filterbyte sasoo

Det är så klart lite olika beroende på vilka filter och filtersystem som aggregatet är utrustat med, men i det stora hela så fungerar det som så att man har tex. ett mobilt aggregat som man förser med en utsugsarm och en korrekt avsedd utsugshuv.
Sedan placerar man detta antingen bredvid stationen som man skall arbeta vid eller så monterar man fast armen på arbetsbordet och ansluter en slang mellan armen och utsuget så att man kan placera utsuget under bordet. Man kan välja om man vill ha en fotkontakt eller kontrollbox för on eller off.

Man kan även ansluta aggregatet direkt till en maskin genom att ansluta en slang mellan utsuget och maskinen.

Se presentationsvideo för ULTs utsug (video)

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning.
Tel. Karoline Ljung 040-536623
E-mail: karoline.ljung(@)solectro.se

Hur får jag ihop en komplett utsugsarm?
För att få i hop en komplett utsugsarm så väljer man vilken typ av arm man önskar som längd och antal böj. Sedan går man vidare till vilken typ av munstycke man önskar och behöver, vilket är lite beroende på vad det är man skall suga upp och även hur mycket plats man har vid källan. Därefter måste man kika på hur man kan fästa utsugsarmen vid arbetsplatsen, tex i bordet, på väggen eller till en skyddshuv. Det finns många olika variationer och kombinationer. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt lösning. 

Hur hittar jag rätt utsugsarm?
Det som styr är val av system (rörens diameter) och luftmängden beror på föroreningsgraden och storleken på föroreningskällan. Det finns olika riktlinjer att följa. Kontakta oss med din fråga så tar vi hjälp av specialist för just ert ändamå. 

Hur kan man se att det finns tillräckligt med luftflöde i utsugsarmen?
Man kan inte direkt se om utsugsarmens luftflöde är korrekt justerat eller inte, men vid installationen bör man testa och se så att det är ett bra insugsflöder i armen. Är partiklarna/röken synlig ser man enklare om det dras in munstycket. Vid lukter så skall man uppleva att lukten försvinner. Det finns luftflödeslarm som man kan sätta på armen som man kan programmera så att de ger i från sig ett ljud- och visuellt larm när luftflödet når den mindre gränsen. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för er arbetsplats. 

Det är viktigt att beakta hygieniska gränsvärde, dessa sätts för att begränsa luftföroreningarna på arbetsplatserna. De svenska gränsvärdena hittar ni i länken nedan och de är bindande enligt lag och får inte överskridas. 


Hygieniska gränsvärde -Arbetsmiljöverket


Ett hygieniskt gränsvärde är en sammanvägd bedömning av hälsorisker och vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt att göra på en arbetsplats. Det är viktigt att hålla alla luftföroreningar på så låga nivåer som möjligt. Det är särskilt viktigt när man utsätts för flera ämnen samtidigt. 


Hälsofarliga ämnen kan orsaka allergier, retningar på hud och andningen, man kan ha en ständig sjukdomskänsla.

Allergiframkallande ämnen
Allergibesvär uppstår när kroppens immunförsvar reagerar på ämnen som man utsätts för, det kan ge hud- eller astmasymtom. För att en allergi ska uppstå krävs att man först blir exponerad för det allergiframkallande ämnet. Den som blivit allergisk (sensibiliserad) kan sedan få symtom efter ny kontakt med mycket små mängder av ämnet. Det finns ett stort antal ämnen som är allergiframkallande, både naturliga ämnen och kemiska produkter.


Cancerframkallande ämnen
Många ämnen kan även utveckla cancerogena sjudkomar. Cancer som orsakas av kemikalier tar lång tid att utveckla. Det kan ta mellan 10 och 30 år. Risken att få cancer ökar, när man utsätts för högre doser av ett cancerframkallande ämne. Det är mycket viktigt att hålla arbetstagarnas exponering för ämnen som kan framkalla cancer så låg som möjligt.


Reproduktionsstörande ämnen
Det finns kemiska ämnen som kan störa reproduktionen på mannens och kvinnans fortplantningsförmåga. Dessa ämnen kan även ge skador på fostret via den gravida kvinnan. 


Ototoxiska ämnen
Inte att förglömma så finns det även kemiska ämnen som vid inandning kan påverka funktionen hos innerörat och signalöverföringen till hjärnan och ge försämrad hörsel.


Dammpartiklar
Damm består av små fasta partiklar. Damm uppstår från många olika sorters materia. Damm lägger sig som ett lager på ytor, golv, maskiner, möbler och föremål inomhus. 


 • Inhalerbart damm  - partiklarna i luften, som man andas in genom näsa och mun.
  - Respirabelt damm  - de allra minsta partiklarna, som når längst ner i lungorna – till alveolerna. De mest skadliga.
  - Rökpartiklar  - partiklar som uppstår vid svetsning - de är så små att de når alveolerna.

  Att tänk på 
  En människa andas in ca 20 - 30 kg luft varje dag x antal arbetsdagar x antal arbetsår. 

  Se till att skydda er personal på arbetsplatsen. Farliga ämnen och partiklar kan också förflytta sig i hela ventilationssystemet om man inte fångar upp det redan vid källan.

  I dag finns det mycket bra och lättanvänd teknik att använda för att rena luften och skydda både personal och maskiner på arbetsplatsen.  
  Vi hjälper er att hitta rätt modell på utsug- med avsett filtersystem. 

  Önskas hjälp och vägledning så tveka inte att kontakta  
  Karoline Ljung 
  Tel. +46 40-536623 eller E-mail: karoline.ljung(@)solectro.se

Här är en instruktionsvideo på hur det går till att packa upp ett större ULT utsug för en lasermaskin.

Utsug för lasermaskin 

Utsuget Sasoo är väl anpassat för många olika offentliga miljöer som konferensrum, restauranger, gym, wellnesscenter, väntrum, äldreboende, skolmatsal, aula mm.

Sasoo presentation (youtube).


Jumbo Dent är ett mobilt utsug från ULT som är särskilt anpassat för Dental.
Här kan du se en video (youtube) på hur det fungerar.

Jumbo Dent - ett mobilt utsug med ett filtersystem som är särskilt utvecklat för att filtrera och rena luften från virus och bakterier.
Levererans inklusive utsugsarm och utsugsmunstycke.


Användningsområde
- Tandläkare


Funktioner
Utuget är mobilt utsug och levereras med utsugsarm och utsugsmunstycke. Det är särskilt  utvecklat för tandläkare, det har hög sugeffekt och steglös reglering av suget. ULTs utsug är mycket tysta. 

ULT har anpassade utsug för de olika modellerna från Universal Marking. Se länk här.


Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er vidare i processen med val av rätt utsug.

Vilket utsug skall vi använda vid arbete med flussmedel?


Det är ett utsug i LRA-serien som skall användas vid flussmedel. LRA-serien är bland annat till för att ta hand om de farliga partiklarna som uppstår vid lödrök. 

Vid rengöringsprocesser med starkt rengöringsmedel som tex innehåller aceton och liknande så måste man ha ett utsug som tar hand om den starka lukten och ångan med farliga partiklar. Man måste även beakta vilken brand- och explosionsrisk som produkten/ämnet har.

Det är därför av största vikt att alltid konsultera oss om val av utsug för er arbetsprocess och arbetsmiljö.

Här hittar ni länk till den serie av utsug som hanterar gas, ånga och lukt.

När man använder isopropanol måste man tänka på att ha ett utsug som är ATEX-klassat. 


Det utsug för Isopropanol finns i ULTs serie ACD Ex . ACD220Ex är det vanligaste, men så klart måste vi ta hänsyn till mängden och tiden som det skall användas och därefter vet vi om man måste välja ett större ACD Ex. 


När man använder laser uppstår både rök, damm och stoft. Rök, damm och stoft från laser kan ta sig långt ner i lungorna och sedan vidare ut i vårt blodomlopp vidare upp i hjärnan och vårt nervsystem. Det är mycket viktigt att fånga in rök, damm och stoft från laserprocessen direkt vid källan. Med utsug från ULT finns det rätt anpassade filter och gnistskydd. ULTs utsug är enkla att ansluta och enkla att använda.

Damm och stoft som uppstår i de olika laserprocesserna kan också skada delar på själva maskinen om man inte ser till att ta hand om det. Man måste tex vara mycket rädd om själva linsen på maskinen. 


Kontakta oss så hjälper vi er med förslag på rätt utsug för just er process.
LAS-serien är anpassad för olika processer som lasermärkning, lasergravyr, laserskära mm.

De mobila utsugen från ULT är enkla att hantera när man får dem. Det är systematiskt nerpackat och därför enkelt att packa upp. Det finns tydliga och bra instruktioner om hur man monterar armen på bordet och sedan ansluter en slang mellan utsuget och utsugsarmen. Det finns även tydlig förklarat hur man monterar en konsol för de som önskat att ha utsugsarmen monterad direkt på utsuget.

Se video här (youtube)


Vilka partiklar som är farliga beror på ämnet, materialet, storleken och processen.
Här nedan är en bild som förklarar storlek och ämne på ett bra sätt.
Vad räknas som gas och ånga?
Gas och ånga uppstår vid olika rengöringsprocesser, kylprocesser och bearbetningsprocesser med värme och liknande. Storleken på de farliga partiklarna är från 0,01mµ - 0,001mµ och finns i tex rengöringsmedel, kylmedel, lim, lack och fogningsprocesser som laserbearbetning, värmeformning, lödning mm.  Gas och ånga kommer ända ner i vårt lungsystem till alveolerna och därifrån tar de sig vidare ut i vårt blodsystem och slutligen påverkar det vårt nervsystem i hjärnan.   


Vad räknas som damm?
Damm finns som grovt damm, fint damm och finaste damm.  Grovt damm har en partikel storlek från 100mµ ner till  10mµ och fint damm ligger från 10mµ till 1mµ. Det allra finaste dammet ligger på 1mµ - 0,01mµ. Ju mindre dammpartiklarna blir desto farligare blir de och de uppfattas mer och mer som rök. 


Grovt damm som cementdamm och pollen så fastnar det oftast i våra övre luftvägar och skapar problem med svullna slemhinnor och astmaliknande symptom. När det kommer till fint damm som sot, abrasivt damm och vissa bakterier så kommer de så långt som till våra lungor och skapar ohälsa, men när det kommer till det finaste dammet som är så smått så kommer det också ner i våra lungor och tar sig sedan vidare ut i vårt blodsystem och slutligen påverkar det vårt nervsystem i hjärnan. 


Här hittar ni utsug för många olika processer

När man skall byta filter är lite beroende på hur utsuget andvänds och hur mycket det används. För att säkerställa att det fungerar rätt och till full kapacitet så rekommenderar vi att man byter 1 gång/år. En del måste byta 2-3 gånger/år beroende på hur mycket och till vad utsuget används. Det finns också olika filter som man skall byta i olika utsug. En del utsug har indikatorer som visar när det är dags att byta, andra har en signal när det är dags att byta. På vissa utsug märks det genom att suget minskar vilket betyder att det inte kan gå på full kapacitet - dags för filterbyte.
Det kan även märkas genom att det t.ex börja lukta starkt av etanol om det är det man har utsuget till då är aktivkolfiltret mättat och kan inte längre ta upp mer - dags för filterbyte.

Är du osäker så är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Har ni utsug för explosionsfarlig miljö, ATEX zon?

Ja det finns särskilda utsug för denna typ av område. Till våren i slutet av April, 2022 släpps ytterligare ett utsug för laserbearbetning som är utvecklat ATEX-klassad miljö. 
Kontakta: Karoline Ljungför ytterligare information.

ATEX står för atmosfär explosiv eller mer vanligt uttryckt explosionsfarligt område.
En lokal / ett område kan vara ATEX klassat och då måste utrusningen som skall placeras i området även följa ATEX direktivet.


Rök från lödtenn är farligt att andas in. Lödrök har en partikelstorlek på ca 0.1µm - 0.01µm vilket påverkar våra övre luftvägar, lungor och vidare ut i nervsystemet. Det bör verkligen tas på allvar att åtgärda situationen om ni andas in lödrök eller liknande. Med ett utsug från ULT är det enkelt att få en säker arbetsplats. Placera utsuget under eller bredvid arbetsbordet sedan monteras en arm fast på bordet med hjälp av ett bordsspänne. Armen skall komma ända fram till källan där lödröken uppstår och på armen monteras en utsugshuv som är anpassad efter arbetsuppgiften. Oftast väljer man en utsugshuv som är pennformad. ULTs utsug är mobila och enkla att hantera, man kommer i gång väldigt snabbt när man väl fått utsuget på plats. Kontakta oss så skall vi hjälpa er att hitta ett utsug med rätt arm och utsugshuv som passar för ert arbete.


Det måste finnas ett punktutsug vid arbetsplatsen om man riskerar att andas in farliga partiklar. 


Lödrök innehåller många olika farliga partiklar som kan leda till ohälsa.


Tänk på att luften ni andas in kan vara farlig, ju mindre partiklarna är desto farligare är de. Partiklar i storlek under 0,4 µm passerar genom lungornas alveoler och ut i blodet. Tänk också på att ämnen som som inte nödvändigtvis är giftiga ändå kan orsaka svåra hälsoproblem. 


Med ULTs utsug så kan man snabbt och enkelt förbättra den ohälsosamma arbetsmiljön genom att placera ett effektivt och tystgående utsug vid arbetsplatsen. Det viktiga är att det kommer så nära källan för de farliga partiklarna som möjligt. Utsugen kan enkelt placeras bredvid eller under ett arbetsbord. 


Serien LRA är särskilt framtagen för arbetsplatser där det finns lödrök . LRA har ett mycket effektivt och särkilt anpassat filtersystem för att filtrera och kapsla in de farliga partiklarna. Utsugen finns som mobila eller stationära enheter och tar inte stor plats. Utsugen är robusta, tystgående med komponenter av hög kvalitet – Made in Germany. 


Det finns utsug för många olika ämnen och partiklar så tveka inte att skicka en förfrågan till oss så hjälper vi er att hitta ett korrekt utsug med rätt filtersystem för just er arbetsplats och ert behov. 


Processventilation - processutsug betyder att man har placerat ett fast eller mobilt utsug som fångar in ämnet direkt vid källan.

På miljöverkets hemsida finns följande beskrivning:
Processventilation innebär att man fångar in föroreningar från en process nära källan, med hjälp av frånluft. Det gör att spridningen i lokalen minskas. Processventilationens förmåga att ta hand om föroreningar har stor betydelse för halten av luftföroreningar i en lokal.

Ytterligare information finns via länken nedan.


Länk till miljöverket om processventilation 


 

Ja, det finns utsug och filteraggregat för laserbehandling på hud. Utsug- och filterenhet som är anpassad för skönhetssalonger, sjukhus som utför många olika laserbehandlingar på huden. Det är ULTs MED som är anpassade för detta.

Ja, det finns utsug för lim med isocyanat. Det är vanligast att använda ACD-serien, men kontakta alltid oss för att avstämma processen.
ACD utsug och filteraggregat för gaser, ångor och lukter

Vi har utsug för konservatorer. Det finns utsug för kombination mögelsporer och etanol, endast etanol mm. Dessa utsug anpassas för ändamålet man har för avsikt att använda det till så att filtreringen blir rätt. Det är viktigt att partiklarna fångas upp.

Kontakta oss och berätta vad ni hanterar för ämnen så hjälper vi er att hitta rätt utsug.

Det är enkelt att byta filter på enheterna. Det finns särskilda spännare på aggregatets utsida som man enkelt öppnar och lyfter av toppen på aggregatet. Där finns filtermatta, partikelfilter och även hela kassetten med aktivkolfilter eller kemisorptionfilter. Principen bygger på att man tar bort det filter som är fullt och  ersätter med ett likadant fast nytt på samma plats och placering. 

Slipdamm är inte alls bra att andas in. Ju mindre partiklarna är desto längre in i vårt system kan de ta sig. Vilket ämne det sedan är man får i sig är också beroende på hur farligt det är att få ämnet i sig. Partikelstorlek från 0,1µm påverkar vårt respirablasystem och partikelstorlek från 0.1µm -0.001µm påverkar även vårt nervsystem. Det är jätteviktigt att se över sin arbetsmiljö för att säkerställa vad det är man andas in.

Nedan kan du se en förklaring på inandningsbara luftföroreningar och partikelstorlek och hur långt ner de kommer i vårt system. 

Grovt damm
T.ex cementdamm, fluordamm och pollen sätter sig i de övre luftvägarna.
Partikelstorlek från 100µm - 10µm.

Fint damm
T.ex abrasivt damm, sot och bakterier går vidare ner i lungorna.
Partikelstorlek från 10µm - 1µm.

Finaste damm och rök
T.ex Svetsrök, Oljedimma, Lödrök, Tobaksrök, Laserrök och Virus.
Partikelstorlek från 1µm - 0.01µm.

Ångor och gaser
T.ex från lösningsmedel, rök och processgaser kan ta sig ända in i lungornas alveolärer och vidare i nervsystemet.
Partikelstorlek 0.01µm - 0.001µm.

När man använder sig av skäroljor så rekommenderar vi att man placerar ett utsug med filtersystem så nära källan som möjligt. Typen av utsug som vi rekommenderar är serien AOD. Dessa utsug lämpar sig för miljöer där man till exempel fräser, svarvar och borrar i metalldelar. Dessa utsug fångar upp damm från metallen och dimma från kylsmörjmedel. 

Vilken modell på filter ni skall beställa? Vi förstår det som att du tänker på vilket filter ni skall beställa när det är dags att byta ut mättat/igensatt filter i ert utsug. Ni kan välja att öppna utsuget och se vad det står på etiketten som sitter på själva filterkassetten som redan sitter i utsuget eller så skriver ni ner serienumret på utsuget och kontaktar oss så hjälper vi er att säkerställa vilket/vilka filter som skall bytas. 

Hjälp med att säkerställa filter vid filterbyte


Utsug - Punktutsug
En förklaring kommer här: ULTs aggregat är utsug med särskilt anpassat filtersystem. Dessa utsug finns som både mobila och fasta system, de kan förflyttas mellan arbetsstationer, placeras bredvid eller under ett arbetsbord eller placeras bredvid en maskin. För att uppnå punktutsug ansluter man t.ex en utsugsarm med anpassad huv eller en slanganslutning direkt till maskinen. En utsugsarm med anpassad huv lämpar sig för ett utsug som man skall förflytta mellan olika arbetsplatser eller om man skall sitta vid ett arbetsbord. Då riktar ställer man in utsugsarmen och riktar huven nära och mot källan där den hälsofarliga luften uppstår. För att uppnå punktutsug för en maskin ansluter man utsuget via en slanganslutning till maskinen och den hälsofarliga luften sugs ut och filtreras. Att ha ett utsug utanför maskinen en bit bort gör att risken för ra, men det är större mängd hälsofarlig luft som inte kan fångas upp. Ju närme källan desto bättre. ten uppstår. Man kan även placera ett utsug bredvid en maskin och ansluta utsuget till maskinen med en rätt anpassad slang som gör att den hälsofarliga luften som finns inne i maskinen sugs ut direkt till utsuget. Båda dessa exempel visar att man har ett punktutsug det vill säga att man punktmarkerar där den hälsofarliga luften finns. Man kan installera ett större fast utsug och sedan ansluta flera utsugsarmar vid en längre monteringslinje och då blir det också punktutsug eftersom utsugsarmarna placeras vid punkten där den hälsofarliga ångan eller röken uppstår. 

Fördelen med fånga och kapsla in de hälsofarliga ämnena vid källan är att de inte hinner komma ut i rummet, lokalen eller fabriken. Risken finns annars att de hälsofarliga ämnena tar sig vidare via ventilationen och sprids i byggnaden. Ett utsug från ULT stjäler inte heller värmen eller påverkar luftmängden i rummet, vilket annars är rätt vanligt vid större ventilationer. 
Punktmarkeras
Värme

Senaste nytt

2021-04-07

LPKF ProtoPlace S4 Läs mer

2021-04-07

LPKF ProtoPlace E4 Läs mer

2021-04-06

LPKF ProtoFlow S4 Läs mer

2021-04-06

LPKF ProtoPrint S4 Läs mer

2021-03-09

Sasoo luftrenare för influensavirus och pollen Läs mer

Den här artikeln kan vara skrymmande.
Frakt- och emballagekostnaden kan bli något högre. 


This article can be bulky.
Shipping and packing cost can be a little bit higher.