Kontrollera din beställning / Check your order


Kundvagnen är tom /The shopping cart is empty
För att göra beställningar online så ska man vara ett registrerat företag (ej privatperson).

To place orders online, you must be a registered company (not a private individual).

Vänligen fyll i nedanstående uppgifter för att kunna skicka in beställningen.
Vi kommer även att skicka ett unikt lösenord till nedanstående e-mailadress
för framtida inloggningar.


Please fill in the information below to be able to send in the order.
We will also send a unique password to the email address below for future logins.

Fakturauppgifter / Invoice information


Obs! Ange leveransadressen vid beställning.


Note! State the delivery address at order.

Kontaktuppgifter/Contact informationJag godkänner / I approve Villkor / Terms

Nästa/Next »

Logga in genom att ange din e-mailadress och ditt lösenord.


Log in by entering your e-mail address and password.


Glömt lösenord / Forgot Password

För erhålla ett nytt lösenord vänligen fyll i den e-mailadress som
du angav vid registreringen. 

Mvh Solectro AB


To obtain a new password please enter the email address that you 
entered at registration.


Best Regards Solectro AB