Nanotec motor/controller


Nanotec motor/controller


Nanotec Electronic GmbH & Co. KG är bland världens ledande tillverkare av borstlösa DC och stegmotorer, styrenheter och linjära ställdon. Nanotec har smarta lösningar för högkvalitativa applikationer! Nanotec-tekniken används främst inom automationssystem, automatisk laboratorieutrustning och medicintekniska produkter.

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG is among the world's leading manufacturers of brushless DC and stepper motors, controllers and linear actuators. Nanotec has smart solutions for high quality applications! Nanotec technology is mainly used in automation systems, automatic laboratory equipment and medical technology products.

Tillbaka upp

Senaste nytt

2019-03-20

LPKF ProtoLaser ST Läs mer

2017-04-13

Datron neo - kom igång med höghastighetsfräsning Läs mer

2016-10-05

Ny CNC-fräsmaskin från isel med rotations- och höghastighetsfrästeknik. Läs mer

2016-04-13

LPKF ProtoLaser U4 - UV lasersystem med ett brett bearbetningsspektrum för användning i utvecklingsmiljöer. Läs mer

2016-04-01

LPKF Contac S4 - säker genomplätering i utvecklingslabbet Läs mer

Den här artikeln är skrymmande
och därför tillkommer kostnad för frakt och emballage.